Kontakt

Mediguard logo

Mediguard Sp. z o.o.
Biuro Zarządu
ul. Sienna 83 (II p., wejście od ul.Żelaznej)
00-815 Warszawa

Siedziba firmy:
ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa

E-mail : biuro@mediguard.pl
Tel. : (+48) 22 534 97 50
Fax : (+48) 22 534 97 51

Nr KRS: 0000320860
NIP: 527-25-92-678
REGON 141656004

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 500 000 PLN

Mapa dojazdu