Telemedycyna - Co to jest?

Telemedycyna jest najnowszą formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łączącą w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu współczesnych technologii pozwala ona przełamywać bariery geograficzne, pozwalając na bezpieczną wymianę specjalistycznych danych medycznych na odległość.

Kraje wysokorozwinięte, szczególnie Stany Zjednoczone, upatrują w niej szansę efektywnego rozwoju opieki medycznej i tam właśnie dziedzina ta rozwija się najprężniej. Ponadto, Unia Europejska uznała Telemedycynę jako jeden z priorytetów polityki zdrowotnej na lata 2009-2011. Polska będąca członkiem UE stoi przed szansą zaistnienia jako kraj wykorzystujący nowoczesne technologie, zyskując poprawę jakości usług służby zdrowia oraz ogromne oszczędności w tym sektorze.

Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi telemedycyny jest nie tylko poprawa jakości usług, czy poprawa bezpieczeństwa pacjenta, ale przede wszystkim rachunek ekonomiczny. Wprowadzenie Telemedycyny daje wyraźne obniżenie kosztów opieki medycznej. Zatem, czas na zmianę „tradycyjnego” kapitałochłonnego lecznictwa w nowoczesne e-zdrowie. W tym procesie chcemy właśnie wziąć aktywny udział.

Wizyty okresowe, długotrwałe leczenie, konsultacje, badania, obserwacja, sprawdzanie wyników leczenia, medycyna powypadkowa, ratownictwo morskie i górskie – to tylko niektóre przykłady zastosowań telemedycyny.