Pulmonologia

Pulmonologia

Choroby układu oddechowego mają ścisłe powiązanie z coraz bardziej zanieczyszczonym powietrzem, które powoduje drastyczny wzrost liczby chorych na astmę i alergię.

Choroby płuc plasują się na drugim miejscu (po chorobach układu krążenia) pod względem umieralności ludności.

Przenośny spirometr daje możliwość lekarzom domowym czy pielęgniarkom wykonywać badanie spirometryczne w domu pacjenta bądź też w gabinecie. Badanie może być przesłane do oceny do specjalisty, który ma dostęp do pełnych danych medycznych danego pacjenta i możliwość odesłania lekarzowi/pielęgniarce zaleceń jeszcze podczas ich wizyty u pacjenta.

Lekarze domowi mogą więc samodzielnie wykonywać badania bez konieczności wystawiania skierowań co tym samym skraca czas reakcji i pozwala na szybkie ustalenie odpowiedniego leczenia pacjenta. Lekarz otrzymuje wyniki badań w postaci graficznej oraz wartościowej.

Zestaw aparatów Mediguard stosowanych w pulmonologi:

SpiroPro

Bezprzewodowy (bluetooth) aparat używany do badań czynnościowych układu oddechowego, monitorowania objawów schorzeń dróg oddechowych i płuc.

OxyPro

Bezprzewodowy aparat do mierzenia saturacji krwi oraz pulsu.