Platforma telemedyczna umożliwia dostęp do wszystkich wyników badań przesłanych do systemu za pomocą aplikacji Atencare. Do korzystania z panelu wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową.

DZIĘKI PLATFORMIE

zgromadzisz w jednym miejscu pomiary ciśnienia krwi, poziomu stężenia glukozy, EKG, spirometrii, pulsoksymetrii oraz masy i temperatury ciała,

dogodnie uporządkujesz wyświetlane dane medyczne (poprzez nazwisko pacjenta, rodzaj badania, datę wykonania pomiaru i inne),

ustawisz wartości progów krytycznych dla wybranego rodzaju badania,

wprowadzisz wartości należne spirometrii u określonych pacjentów,

przejrzysz automatycznie wyróżnione wyniki badań nieprzeczytanych i alarmujących,

umieścisz komentarze do wyników pomiarów,

zobaczysz status zamówionych przez pacjenta wizyt
i recept,

wygenerujesz wykresy umożliwiające kontrolowanie zmian wyników badań w danym okresie,

zlecisz wypełnienie ankiet dotyczących samopoczucia pacjenta,

łatwo skontaktujesz się z pacjentem dzięki wiadomościom tekstowym.