MEDIGUARD

Zobacz, Na CZYM polega TELEMEDYCYNA

Zobacz WięcejProszę o Kontakt

Telemedycyna

System pozwalający na zdalne wykonywanie badań profilaktycznych oraz przeprowadzenie diagnozy na odległość. Ułatwia stałe kontrolowanie stanu zdrowia pacjenta oraz dostęp do opieki medycznej.

Pacjent samodzielnie
wykonuje pomiary.

Konsultuje wyniki badań ze specjalistą
bez wychodzenia z domu.

Zamawia wizyty i recepty
za pomocą aplikacji mobilnej.

Przyjęcia
szpitalne1

37%
redukcja liczby przyjęć

39%
obniżenie kosztów hospitalizacji

30mln
dni hospitalizacji mniej w UE w 2030 r. wśród pacjentów 65+3

Pacjenci
kardiologiczni2

54%
obniżenie kosztów leczenia

5x
mniejsze ryzyko zgonu

80%
wcześnie wykrytych chorób serca, zawałów i cukrzycy, można zapobiec4

Źródła: 1. Yorkshire Health Economics Consortium, 2012-2014; 2. SHL German Telemedicine Program, Taunus BKK 2008; 3. ICT & Ageing, EU 2010; 4. WHO – Report of the global survey on eHealth

PLATFORMA TELEMEDYCZNA

Kompleksowe narzędzie do zdalnego monitorowania, gromadzenia i automatycznej analizy wielu typów danych medycznych pacjentów.
Zastosowane rozwiązania wspierają personel medyczny dostarczając w wygodny i prosty sposób precyzyjne wyniki badań oraz historię medyczną badanych.
W komunikacji z osobami monitorowanymi i pacjentami wykorzystywane są aplikacje mobilne współpracujące ściśle z Platformą Telemedyczną: czat, SMS oraz wideo-konsultacje.

System

 

Nowoczesny system pozwalający na gromadzenie wyników badań wszystkich pacjentów w jednym miejscu. Prowadzenie pogłębionej diagnostyki zostaje usprawnione poprzez nieograniczony dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stały kontakt z pacjentem. Możliwość zdalnego zlecania badań oraz wykonywanie przez chorego samodzielnych pomiarów oszczędza czas Lekarza oraz zwiększa wydajność jego pracy.

Zobacz więcej

Aplikacja

 

Innowacyjna aplikacja na smartfony i tablety ułatwiająca szybki dostęp do historii choroby pacjenta oraz kontrolę jego stanu zdrowia. Umożliwia sprawne wykonanie badań za pomocą specjalnych aparatów diagnostycznych i automatyczną transmisję danych do systemu monitorowania.

Zobacz więcej

Aparaty diagnostyczne

Platforma Mediguard integruje się z szerokim portfolio aparatów diagnostycznych. To ponad 30 innowacyjnych, przenośnych urządzeń pomiarowych, przykladowo:

System dla placówek medycznych

Zobacz więcej

Usługa telemedyczna

Zobacz więcej

PLATFORMA DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH

Mediguard proponuje najwyższej jakości usługę telemedyczną adresowaną do placówek opieki zdrowotnej. Oferta obejmuje dwa pakiety: sprzedaż abonamentową lub jednorazową.

USŁUGA TELEMEDYCZNA

Usługa medyczna na odległość dla pacjentów indywidualnych oraz firm i placówek medycznych.

WALIZKA TELEMEDYCZNA

Po raz pierwszy badania diagnostyczne przeprowadzane do tej pory jedynie w placówkach medycznych dostępne są bez wychodzenia z domu.

Walizka z urządzeniami telemedycznymi to mobilne centrum diagnostyczne, które umożliwia komfortowe wykonanie badań oraz otrzymanie procesjonalnej diagnozy.

Rozwiązanie automatyzuje badania bez udziału i kontaktu z lekarzem oraz gromadzeni i analizuje przesłane wcześniej wyniki.

Indywidualna WycenaZobacz więcej

KIOSK TELEMEDYCZNY

Najczęściej wybierane

Stacjonarne urządzenie diagnostyczne do samodzielnego wykonania szeregu badań m.in EKG, ciśnienia tętniczego krwi czy saturacji. Intuicyjna aplikacja wyświetlana na monitorze kiosku umożliwia sprawne i samodzielne przejście pacjenta przez proces badań.

Urządzenie składa się ze zintegrowanej grupy aparatów medycznych, które przekazują precyzyjny i zintegrowany komunikat o stanie zdrowia Pacjenta.

Indywidualna Wycena

DLACZEGO MEDIGUARD?

Ukierunkowanie na indywidualne potrzeby klienta

Współpraca z czołowymi dostawcami usług telemedycznych

Niezawodność

Nowoczesność

Bezpieczeństwo danych

Sprawna komunikacja

Kompleksowość

Wysoka jakość obsługi

KORZYŚCI DLA LEKARZA

Poszerzenie oferty usług dla pacjentów – niski koszt badań
i dodatkowe przychody dla placówki medycznej

Poprawa efektywności leczenia dzięki większej liczbie informacji
o stanie zdrowia pacjenta

Lepszy kontakt z pacjentami, których stan zdrowia wymaga
większej uwagi lekarza

Prosty i ciągły dostęp
do wyników badań

Wzrost zadowolenia pacjentów
i oceny jakości procesu leczenia

Odciążenie personelu
medycznego

KORZYŚCI DLA PACJENTA

Wykonywanie częstszych badań profilaktycznych
bez konieczności wizyty w placówce medycznej

Wykorzystanie przenośnych urządzeń – możliwość samodzielnego
wykonywania badań w dowolnym miejscu

Poczucie bezpieczeństwa dzięki stałemu nadzorowi
lekarza nad wynikami badań

W przypadku zagrożenia życia szybsza reakcja lekarza
oraz możliwość wezwania pomocy do pacjenta

Lepsze dopasowanie procesu leczenia
do aktualnego stanu zdrowia pacjenta

Nieograniczony dostęp
do wyników badań

NASI PARTNERZY

KONTAKT Z NAMI

Nazwa firmy:
Mediguard S.A.

ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa

Telefon:
+48 600 931 977

E-mail: biuro@mediguard.pl
WWW: www.mediguard.pl

Spółka Mediguard S.A. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 22.11.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: Mediguard.
Cel projektu: Projekt ma na celu opracowanie kompletnego,  systemowego narzędzia umożliwiającego automatyzację procesu rehabilitacji hybrydowej, ze szczególnym jej zastosowaniem w rehabilitacji kardiologicznej  oraz jego dopasowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta co przełoży się na znaczące zwiększenie ilości rehabilitowanych osób oraz zwiększenie przychodów podmiotów oferujących świadczenia rehabilitacyjne.
Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie opracowanie kompletnego, systemowego narzędzia umożliwiającego automatyzację procesu rehabilitacji hybrydowej, ze szczególnym jej zastosowaniem w rehabilitacji kardiologicznej.
Wartość projektu: 1 050 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 840 000,00 PLN