Category

POZ

Program Pilotażowy POZ Plus, już rusza

By | POZ

„Zapobiegać zamiast leczyć” chyba takie motto przyświeca Projektowi NFZ, który rozpoczyna się pilotażem pod nazwą POZ Plus.

Pilotaż ma na celu sprawdzenie, jakie efekty przyniesie wprowadzenie częstych badań diagnostycznych i profilaktyki połączonej z edukacją i zmianą zachowań, od aktywności fizycznej po zmianę nawyków żywieniowych.

Zmiana w kierunku rozwoju profilaktyki i wczesnej diagnostyki w ramach POZ, spowoduje stopniowe odejście od obecnego modelu świadczenia usług medycznych.

Aktualnie dostępne rozwiązania technologiczne umożliwiają wykonywanie wielu badań przy bardzo niskim koszcie. Ilość i częstotliwość badań jest już wręcz nieograniczona.

Podmiot Leczniczy, który przystąpi do Pilotażu POZ Plus otrzyma wsparcie na:

  • Program Zarządzania Chorobą (DMP)
  • Badania bilansowe
  • Fizjoterapię
  • Rozwój IT w ramach dodatku technologicznego
  • Zatrudnienie Koordynatora

 

Więcej informacji na stronie NFZ:

http://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/

 

Prezentacja – Projekt Pilotażowy POZ +

http://akademia.nfz.gov.pl/wp-content/uploads/2017/12/POZ-PLUS.pdf