Program Pilotażowy POZ Plus, już rusza

By 12 lutego 2018POZ

„Zapobiegać zamiast leczyć” chyba takie motto przyświeca Projektowi NFZ, który rozpoczyna się pilotażem pod nazwą POZ Plus.

Pilotaż ma na celu sprawdzenie, jakie efekty przyniesie wprowadzenie częstych badań diagnostycznych i profilaktyki połączonej z edukacją i zmianą zachowań, od aktywności fizycznej po zmianę nawyków żywieniowych.

Zmiana w kierunku rozwoju profilaktyki i wczesnej diagnostyki w ramach POZ, spowoduje stopniowe odejście od obecnego modelu świadczenia usług medycznych.

Aktualnie dostępne rozwiązania technologiczne umożliwiają wykonywanie wielu badań przy bardzo niskim koszcie. Ilość i częstotliwość badań jest już wręcz nieograniczona.

Podmiot Leczniczy, który przystąpi do Pilotażu POZ Plus otrzyma wsparcie na:

  • Program Zarządzania Chorobą (DMP)
  • Badania bilansowe
  • Fizjoterapię
  • Rozwój IT w ramach dodatku technologicznego
  • Zatrudnienie Koordynatora

 

Więcej informacji na stronie NFZ:

http://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/

 

Prezentacja – Projekt Pilotażowy POZ +

http://akademia.nfz.gov.pl/wp-content/uploads/2017/12/POZ-PLUS.pdf