Zasady Klasyfikacji Pacjentów na SOR

By 20 lutego 2018SOR

Szpitale stanęły przed nowym wyzwaniem jakim jest Szpitalny Oddział Ratunkowy – SOR. Zarówno od strony logistycznej gdzie należy przygotować pomieszczenia, sprzęt, ale także zorganizować obsadę personelu, oraz zasady funkcjonowania i zarządzania ryzykiem.

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania ryzykiem jest szybka i przejrzysta Klasyfikacja Pacjentów. Każdy Dyrektor szpitala zdaje sobie sprawę jak ważny jest to element i czym szybciej wprowadzi swój standard Klasyfikacji pacjentów tym lepiej ograniczy ryzyka z tym związane.

Na świecie takim standardem klasyfikacji pacjentów jest EWSEarly Warning Score – Wynik wczesnego ostrzegania (EWS) to prosty przewodnik używany przez służby medyczne w celu szybkiego określenia stopnia zaawansowania choroby pacjenta.

Opiera się na sześciu głównych parametrach życiowych (częstości oddechu, nasycenia tlenem, temperaturze, ciśnienia krwi, tętna, wyniku ogólnej obserwacji AVPU) i dodatkowej innej obserwacji.

Podstawy EWS:

Score 3 2 1 0 1 2 3
Respiratory rate (breaths/min) >35 31-35 21-30 9-20 <7
SpO2 (%) <85 85-89 90-92 >92
Temperature (C) >38.9 38-38.9 36-37.9 35-35.9 34-34.9 <34
Systolic BP (mmHg) >199 100-199 80-99 70-79 <70
Heart rate (bpm) >129 110-129 100-109 50-99 40-49 30-39 <30
AVPU Alert

Przytomny reaguje szybko na pytania

Verbal

Reaguje na pytania z opóxnieniem

Pain

(reakcja na ból)

Unresponsive

(brak reakcji)

 

W szpitalach, EWS jest wykorzystywany jako część systemu „track and trigger” – obserwuj i działaj, w którym rosnący wynik wywołuje eskalację reakcji, od zwiększania częstotliwości obserwacji pacjenta (dla niskiego wyniku) aż do pilnego przeglądu przez szybką reakcję Zespołu Ratownictwa Medycznego – Medical Emergency Team (wezwanie MET).

 

Podobne zasady Klasyfikacji Pacjentów już funkcjonują w polskich szpitalach od wielu lat, a ostatni z sygnałów organizacji Klasyfikacji przy pomocy nowoczesnych aparatów pomiarowych wprowadził Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu.

http://www.wszp.pl/index.php/9-aktualnosci/1363-elektroniczna-pielegniarka-od-niedawna-w-naszym-szpitalu

 

Zasady funkcjonowania SOR znajdziesz tutaj

http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/panstwowe-ratownictwo-medyczne/szpitalne-oddzialy-ratunkowe/

Do przygotowania tego materiału posłużyła Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Early_warning_score